Totalt
  Vis handlekurv
  Kjære kunde. Vi pusser opp nettsiden vår, og i den anledning kan det vise feil lagerbeholdning på noen av våre produkter. Kontakt vårt kundesenter for hjelp!
  files/Nyheter/Teleslyngeartikkel/Teleslynge_hovedbilde.jpg

  Alternativer til teleslynge.

  I denne artikkelen går vi igjennom alternativene til klassisk teleslynge og ser på bruksområder. 

  Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt av Bjørn Johnny Valsgård under vår fagdag i september 2019. Ønsker du kurs eller mer informasjon om teleslynger og alternativer, ta kontakt med oss på post@scandec.no.

  Klassisk teleslynge er en svært god løsning i bygg hvor hørselshemmede kan oppleve det problematisk å oppfatte lyd på grunn av støy eller dårlig akustikk.   Teleslyngen overfører lyd fra et høyttaler- eller forsterkeranlegg til høreapparatet uten at bakgrunnsstøyen virker forstyrrende.

  I situasjoner hvor utformingen av bygget eller andre faktorer ikke tillater klassiske teleslynger finnes det flere gode alternativer. 

   

  IR – InfraRød overføring med halsslynger:

   

  Med IR-løsningen slipper man å tenke på overhøring mellom rommene, ganske enkelt fordi overføringen fra kilden til brukeren skjer via et IR-signal som blir sendt ut via en eller flere «strålere» i rommet.  Brukeren må da benytte en IR-mottager rundt halsen, og fra denne har man en «halsslynge» rundt halsen, som genererer et mini teleslyngefelt akkurat rundt hodet til brukeren.  Dersom brukeren går fra et rom med IR-system til et annet, vil man kun få inn det rommet man befinner seg i.  

  Lydkvaliteten på et IR-system er generelt mye bedre enn et standard teleslyngesystem.  Brukeren kan også velge å benytte standard øretelefoner i stedet for halsslyngen.

  Ulempen med IR er at man må hente en mottager fra laderacket disse står i, og i et stort bygningskompleks må dette administreres på egnet måte av personalet i forhold til uthenting og tilbakelevering.

  Kostnadsmessig er nok IR litt dyrere en teleslynge i materiellkostnad, men dette avhenger av hvor mange mottagere man trenger.  Allikevel er det slik at når man regner inn monteringskostnadene for teleslynge vs IR, kan et IR-system ofte vise seg å være det rimeligste alternativet.

   

   

  Teleslynge versus IR:

  Når rommene ligger både over hverandre eller ved siden av hverandre på flere kanter, vil ikke noen form for teleslynge design dessverre kunne gi en optimal løsning.  Vi anbefaler derfor bruk av IR i slike scenarioer.  Samtidig kan noen rom ligge i «klynger», mens andre ligger langt unna.  Man må da vurdere om man ønsker en enhetlig løsning for hele bygningsmassen – dvs IR, eller om man skal blande mellom IR og Teleslynge.  I våre løsningsforslag vil vi da noen ganger konsultere brukeren om hva de ønsker – andre ganger gir dette seg selv basert på hva slags bruk bygget har.

  Typisk eksempel hvor IR er eneste løsning: Omsorgsbolig hvor hver etasje er lik.

   

   

  DigiWave – Digital overføring til mottager med halsslynge:

   

  Med DigiWave slipper man å tenke på overhøring mellom rommene og man kan også ha 2-6 stk sendere som kan snakke samtidig, f.eks en lærer og en assistentlærer.  I tillegg kan man ha et ubegrenset antall mottagere.  Systemet kan ha inntil 14 parallelle kanaler/systemer gående samtidig. 

  Lydkvaliteten på et DigiWave-system er generelt mye bedre enn et standard teleslyngesystem

   Kostnadsmessig er DigiWave i de fleste tilfeller rimeligere enn standard teleslyngeløsninger, men dette avhenger av hvor mange mottagere man trenger. Spesielt gjelder dette når man regner inn monteringskostnadene for teleslynge.

   

   

  Teleslynge versus radiobasert løsning - DigiWave:

  Når rommene ligger både over hverandre eller ved siden av hverandre på flere kanter, vil ikke noen form for teleslynge design dessverre kunne gi en optimal løsning.  Vi anbefaler derfor bruk av DigiWave radio basert løsning, eller IR løsninger i slike scenarioer.  Samtidig kan noen rom ligge i «klynger», mens andre ligger langt unna.  Man må da vurdere om man ønsker en enhetlig løsning for hele bygningsmassen – eller om man skal blande mellom DigiWave, IR og Teleslynge. 

  I våre løsningsforslag vil vi noen ganger konsultere brukeren om hva de ønsker – andre ganger gir dette seg selv basert på hva slags bruk bygget har.

   
  Typisk eksempel hvor DigiWave er en god løsning: Bedrift med mange møterom.

   

  Wavecast – Et nytt alternativ for hørselsassistanse.

   

  WaveCast er et WiFi-basert hørselsassistanse system som lar brukeren benytte egen sin egen smarttelefon for å motta lydsignaler.  Det finnes også en dedikert mottager for brukere som ikke har smarttelefon, eller som f.eks går tom for batteri på telefonen i løpet av brukstiden.

   Brukeren benytter sin egen halsslynge eller høretelefon, og laster ned WaveCast appen på AppStore eller Google Play.

   Systemet kan sende ut fra 1 til 32 kanaler – avhengig av hvor mange / hvilke sentralenheter man benytter.

   WaveCast krever et godt WiFi nettverk, men hver lydstrøm er ikke veldig plasskrevende.

  Systemet kan ha inntil 45 mottagere i UniCast, og har blitt testet med opp til 1500 brukere i MultiCast, men kan antagelig få til mer med et meget kraftig og velutbygd trådløst nett.

   I systemet kan man også legge inn passord som må skrives inn i appen, for å kunne lytte.  Nyttig hos f.eks hoteller som har mange konferansesaler, så ikke konkurrenten i sal 3 kan lytte på de som har møte i Sal 1.

  Se vårt utvalg av produkter innen teleslynge her, eller kontakt oss på post@scandec.no for mer informasjon!

  Har du spørsmål om produktet?