Totalt
  Vis handlekurv
  Kjære kunde. Vi pusser opp nettsiden vår, og i den anledning kan det vise feil lagerbeholdning på noen av våre produkter. Kontakt vårt kundesenter for hjelp!
  files/Nyheter/Trådløst/Trådløse_muligheter_hovedbilde_2.jpg

  Trådløse muligheter!

  Konsekvenser, muligheter og løsninger når 700MHz-båndet blir utilgjengelig for trådløse mikrofoner fra 1.november. 

  Bruk av trådløse mikrofoner

  Frekvensområdet for bruk av trådløse mikrofoner reguleres i dag av Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM) under Fribruksforskriften, Kap 5 §14. I denne forskriften har NKOM gitt tillatelse til bruk av trådløse mikrofoner som sekundæretjeneste i frekvensområdet 510 MHz – 790 MHz samt sentergap i 800 MHz båndet 823 – 832 MHz.

  Fra 1. November 2019 vil området 694 – 790 MHZ trekkes ut av fribruksforskriften og tildeles digitale tjenester. Det vil derfor fra denne datoen ikke være tillat å benytte trådløse mikrofoner i store deler av 700 MHz båndet med unntak av DSL området som nå blir nytt sentergap i 700 MHz båndet.

  Trådløse mikrofoner som sekundærtjeneste

  NKOM definerer bruk av trådløse mikrofoner i henhold til fribruksforskriften som sekundærtjeneste. Det vil si at bruk av trådløse mikrofoner kun er tillatt om det ikke forstyrrer primærbrukerne i frekvensbåndet. Norsk televisjon (NTV) er primærbrukere og geografisk betinget benytter deler av samme frekvensområdet til Digital TV/Digitalt bakkenett.

  Finn senderen

  NKOM har utviklet et verktøy www.finnsenderen.no der man kan sjekke hvilke frekvenser som kan benyttes til trådløse mikrofoner i det området du befinner deg.

  Finnsenderen vil vise de frekvensområdene som er tillatt, basert på geografisk posisjon. Dette verktøyet vil allikevel IKKE påvise at frekvensene er ledige eller frie for forstyrrelser. Det er derfor viktig å måle på stedet for å påvise hvilke frekvenser som kan benyttes. 

  NB! I perioden mellom 15.8.2019 og 30.10.2019 planlegges omlegging av frekvensene benyttet til det digitale bakkenettet for TV. Informasjonen i Finnsenderen.no kan derfor i denne perioden være upresis.

   

  Nytt primærområde

  Fra 1. November vil det da kun være tillatt å benytte frekvensområdet 510 – 694 MHz til tradisjonelle trådløse mikrofoner som primærområde.

  Det tillates bruk av trådløse mikrofoner i sentergap 823 – 832 MHz og NKOM har gitt midlertidig tillatelse til bruk i sentergap 734 – 758 MHz

  Bruk av Sentergap

  Selv om det tillates bruk i sentergap områdene i 800 og 700 MHz er Scandecs erfaring at dette kan by på problemer. Disse områdene er primært lagt opp som bufferområde for uplink og downlink for digitale tjenester. Det innebærer at forstyrrelser i stor grad kan og vil oppstå, særlig på tett befolkede områder.

  Hva betyr omleggingen

  For mange vil dette føre til at man må bytte ut eller bygge om de trådløse mikrofonene man har for å tilfredsstille den nye fribruksforskiften. Dette fører også til et trangere område å operere i for trådløse mikrofoner. Flere av våre produsenter av trådløse mikrofoner har derfor lansert nye og effektive verktøy for å ta hensyn til dette

   

  Nyttige funksjoner og verktøy

  Audio-Technica har lansert to nye serier med trådløse mikrofoner som gjør det lettere å konfigurere systemer og tilpasse seg ledige og lovlige frekvenser i et hvert geografisk område.

   

  ATW-5200

  Audio-Tehcnicas nye High-end trådløssystem med 230 MHz tuning båndbredde, mulighet for backupfrekvens og GRATIS Wireless Manager software til PC/MAC for oppsett, frekvenskontroll og overvåkning.

  ATW-5200 Highlights:

  • High-End Analogt UHF Trådløssystem med 230 MHz tuning båndbredde!
  • Dante opsjon.
  • Integrert antennedistribusjon for inntil 8 enheter/16 kanaler
  • Mulighet for oppsett av backupfrekvens.
  • Kontroll og overvåkning via GRATIS Wireless Control software for PC/MAC
  • Godt utvalg av kjente mikrofonhoder og støtte for 3. parts mikrofonhoder(Shure innfesting).
  • Egnet for større systemer
  • Opptil 200m+ frisikt rekkevidde*
  • Inntil 50mW sendereffekt.

   

  Tilgjengelige modeller:

   

   ATW-3200

  Audio-Technicas nye prisgunstige UHF analoge trådløssystem med 60 MHz tuning båndbredde og mulighet for oppsett av backupfrekvens.

  ATW-3200 Highlights:

  • Analogt UHF Trådløssystem med 60 MHz tuning båndbredde
  • Sollid ½ unit design
  • Oppladbare sendere med dedikert 2-bay ladere
  • Mulighet for oppsett av backupfrekvens.
  • Godt utvalg av kjente mikrofonhoder og støtte for 3. parts mikrofonhoder.
  • Egnet for inntil 40 kanals system*
  • Opptil 100m frisikt rekkevidde.
  • 10 og 30mW sendereffekt

   

  Tilgjengelige modeller: 

   

   

  Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt av Marius Lindaas under vår fagdag i september 2019. Ønsker du kurs eller mer informasjon, kontakt oss på post@scandec.no

  Har du spørsmål om produktet?