Til toppen

Hørselassistanse (universell utforming)

For personer med høreapperat er bakgrunnstøy svært sjenerende. Teleslyngen overfører lyd fra et høyttaler eller forsterkeralegg til høreapperatet uten at bakgrunntøyen virker forstyrrende. I publikumsbygninger hvor det er forsterker -og høyttalersystem, er det krav om at rommet har teleslynge.

 

Det finnes fire løsninger for hørselsassistanse:

  1. Teleslynge
  2. IR anlegg med halsslynge
  3. Radiobasert med halsslynge 
  4. WiFi baserte løsninger