Skip to main content
Til toppen

Kundereferanser

Hos Scandec er vi stolte av å levere førsteklasses løsninger innen alle våre vertikaler. Vi samarbeider tett med våre kunder for å sikre at deres prosjekter ikke bare møter, men overgår deres forventninger. Våre kundereferanser gir et innblikk i hva vi har oppnådd sammen med våre kunder og viser bredden og kvaliteten på våre leveranser.

Våre produkter og løsninger distribueres gjennom et forhandlernettverk over hele Norge, noe som sikrer tilgjengelighet og lokal støtte i hele landet.


Underholdning og kultur

Vi har hatt gleden av å samarbeide med en rekke aktører innen underholdning og kultur, inkludert konserter, festivaler og teatre. Gjennom vårt forhandlernettverk over hele Norge, sikrer vi at våre kunder får lokal støtte og tilgjengelighet. Våre forhandlere i denne kategorien, scene-  og utleiebransjen, spiller en sentral rolle i å levere og støtte våre løsninger. Våre løsninger innen lyd, lys, bilde og rigg skaper fantastiske opplevelser for publikum og sørger for at hver forestilling og arrangement blir en suksess. Våre prosjekter viser vår evne til å levere teknologiløsninger som forbedrer den kulturelle opplevelsen.

Utdanning og forskning

Vi har levert avanserte teknologiløsninger til både offentlige og private utdanningsinstitusjoner. Gjennom vårt forhandlernettverk over hele Norge, sikrer vi at våre kunder får lokal støtte og tilgjengelighet. Våre løsninger innen lyd, lys, og AV-teknologi forbedrer læringsmiljøet og gjør det mulig for lærere og studenter å utnytte moderne pedagogiske verktøy fullt ut. Vi jobber tett med våre kunder for å tilpasse løsninger som støtter innovative undervisningsmetoder og forskning.Helsevesen

Vi forstår viktigheten av pålitelige og effektive løsninger innen helsevesenet. Gjennom vårt forhandlernettverk over hele Norge, sikrer vi at våre kunder får lokal støtte og tilgjengelighet. Våre leveranser til sykehus og medisinske fasiliteter sikrer at helsepersonell har tilgang til den beste teknologien for kommunikasjon og pasientbehandling. Gjennom våre prosjekter har vi bidratt til å forbedre både arbeidsflyten og pasientopplevelsen.


Offentlig administrasjon og tjenester

Vi støtter offentlig sektor med pålitelige teknologiløsninger som forbedrer både kommunikasjon og administrasjon. Gjennom vårt forhandlernettverk over hele Norge, sikrer vi at våre kunder får lokal støtte og tilgjengelighet. Våre prosjekter inkluderer arbeid for Regjeringskvartalet, Stortinget, Domstoladministrasjonen og NAV. Ved å levere skreddersydde lyd- og AV-løsninger bidrar vi til mer effektive arbeidsmiljøer og bedre tjenester for publikum. Våre kundereferanser viser vår kompetanse og engasjement i å møte de unike behovene til offentlig sektor.


Maritim sektor

Vi leverer førsteklasses løsninger til den maritime sektoren, som forbedrer sikkerhet, kommunikasjon og operasjonell effektivitet. Gjennom vårt forhandlernettverk over hele Norge, får våre maritime kunder lokal støtte og tilgjengelighet. Vårt samarbeid med aktører som Havila kystruten viser vår evne til å møte sektorens strenge krav med skreddersydde løsninger. Våre referanser demonstrerer vår ekspertise og dedikasjon til optimale resultater i maritime prosjekter.


Transport og infrastruktur

Vi leverer skreddersydde løsninger for transportsektoren med lokal støtte gjennom vårt forhandlernettverk over hele Norge. Våre avanserte lydsystemer for flyplasser, kommunikasjonsløsninger for kollektivtransport og riggoppsett forbedrer funksjonalitet og opplevelse. Prosjekter med flyplasser og Oslo Sporveier viser hvordan vi bidrar til effektiv drift og økt sikkerhet.

Lenker
Min side